Informace

Základní informace o projektu

„Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH města Strážov“ je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je modernizace techniky jednotky SDH města Strážov a s tím související lepší připravenost jednotky pro rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením nového dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel, který nahradí stávající dopravní automobil Volkswagen Transporter.

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000593

Železný hasič města Strážov

Pozvánka na poslední soutěž 1. ročníku Šumavské ligy v disciplínach TFA.

Železný hasič města Strážov

SDH Strážov ve spolupráci s městem Strážov Vás srdečně zve na soutěž v hasičském a silovém víceboji.

Železný hasič - Strážov 2012

SDH Strážov ve spolupráci s Městem Strážov Vás srdečně zve na soutěž v hasičském silovém víceboji.

Školení rozhodčích dle pravidel OSH Klatovy

Školení rozhodčích proběhne pro obvody  V - VI ve Strážově dne 18.dubna 2012 od 18.00 hod. v hostinci ve skleníku nad obchodním domem TUTY.

SCHŮZKA OHLEDNĚ SOUTĚŽE PHL

VE STŘEDU 7.9.2011 OD 19.00 HOD. JE SCHŮZKA OHLEDNĚ SOUTĚŽE PHL V KANCELÁŘI HASIČSKÉ ZBROJNICE. VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

Pozvánka na masopust ve Strážově

SDH Strážov zve všechny spoluobčany,přátelé a mládež na MASOPUST ve Strážově.  V sobotu 5.3.2011 program: 14.00 hod. sraz na náměstí vepřové hody. 15.00 -17.00 hod.průvod masek od hasičské zbrojnice Strážovem. 19.00 hod. taneční zábava v místní sokolovně. MASKY DO PRŮVODU VELMI VÍTÁNY. TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST. Hasiči Strážov.

POZVÁNKA NA HASIČSKÝ PLES

Sbor dobrovolných hasičů Strážov pořádá v pátek 18.2.2011 tradiční hasičský ples v sokolovně ve Strážově.Hrají PELÍŠKOVÉ, vstupné 80,kč. Srdečně zveme všechny spoluobčany,přátelé a známé.Začátek je od 20.00 hod.

 

Změna termínu výborové valné hromady

Vážené hasičky a hasiči,vzhledem k tomu,že dne 16.4.2010 v okolí města Strážov bude jedna z RZ automobilového závodu bude valná hromada našeho výboru posunuta na 23.4. 2010 od 19.00 hiod. v hasičské zbrojnici.VALNÁ HROMADA DNE 16.4.2010 SE NEKONÁ.

Valná hromada výboru SDH

Vážené hasičky a hasiči v pátek dne 16.4.2010 se od 19.00 hod. bude konat v hasičské zbrojnici valná hromada výboru našeho sboru. V sobotu dne 10.4.2010 od 8.00 hod. brigáda v hasičské zbrojnici. Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka na valnou hromadu SDH Strážov

Vážené a milé hasičky,vážení hasiči v pátek dne 26.3.2010 se bude v hostinci u JELENA konat valná hromada našeho SDH. Na programu budou oslavy 135.let založení sboru a další.Všichni jste srdečně zváni.Začátek je od 19.00 hod.

Pozvánka na ples SDH Strážov

SDH Strážov pořádá dne 19.2.2010 v sokolovně ve Strážově od 20.00 hod.tradiční hasičský ples ,na který zve všechny příznivce a občany.Hraje MUSIC vstupné 80 kč.

Výsledky 6. kola ZČHL 2009

V neděli 19. července 2009 od 10.00 hod.  proběhla soutěž požárních družstev o Putovní pohár SDH Strážov na hasičském hřišti ve Strážově. Jak to dopadlo ?

 

Pozvánka na 6. kolo hasičské soutěže ZČHL

Zveme všechny občany městečka Strážov na 5. ročník hasičské soutěže, která proběhne 19. července od 10. hodin. Na programu budou požární útoky kategorie ženy a muži. Občerstvení připraví SDH Strážov. Den před soutěží proběhne přátelské posezení v kolektivu závodních týmu seriálu soutěží ZČHL. V příloze přidávám pár fotografii z loňského ročníku 2008.


Hasičský komentátor Míla PYTLÍK nás navždy opustil

V úterý 16.června 2009 v 19.20 hod.  nás ve večerních hodinách po krátkém boji s rakovinou navždy opustil velký propagátor hasičů a skvělý komentátor hasičských soutěží Míla PYTLÍK z Plzně-Bolevce. Více než 800 odkomentovaných soutěží zanechalo v tisících z nás nesmazatelnou stopu a bude nám opravdu chybět. Nejen jako komentátor s jeho ryčným R, ale i jako hasič, kamarád.

Vzpomeňte všichni, kdo jste jej znali.

Krajské kolo dorostu 2009

Dne 14. června proběhlo krajské kolo dorostu v Domažličích. Děkujeme všem, kteří se tohoto setkání zúčastnili. Především našemu týmu DOREK ve složení Dáša, Věrka, Kačka, Anna, Soňa, Markéta, Verča a velitelka Zdeňka. Dorostenky v konečném pořadí obsadili 5. místo v celkovém pořadí. Velké překvapení bylo získání prvenství v běhu na 100 m překážek hodnoceného do celkového pořadí družstev. Naši závodnici se povedlo posunout hranici 100 m překážen na čas 19,98 s a to Dáše Majerové. V celkovém hodnocení běhu 100 m překážek obsadila krásné 3. místo. Moc pěkné umístění. Gratulujeme všem.

Výsledky okrskové soutěže - okrsek č.18

V sobotu proběhla okrsková soutěž pořádaná v areálu SDH Strážov.

Pozvánka na valnou hromadu výboru

Vážené hasičky,vážení hasiči dne15.5.2009 od 19.30 se v hasičské
zbrojnici bude konat valná hromada výboru našeho sboru.Všichni
jste srdečně zváni.

Pozvánka na valnou hromadu

Vážené hasičky, hasiči dne 24.4.2009 se konná řádná valná hromada SDH Strážov v hostinci U Zlatého jelena. Začátek je od 19.30 hod. Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka

Pozvánka na valnou hromadu výboru SDH STRÁŽOV
V pátek 10.4.2009 od 19.00 hod. se uskuteční v hasičské
zbrojnici valná hromada výboru sboru.Srdečně zveme tímto všechny
členy výboru našeho SDH

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 51  Stránka: 

012