Rubriky
Informace Mládež

Dotace pro mladé hasiče SDH Strážov z MAS Ekoregion Úhlava

V polovině roku 2023 SDH Strážov požádal o dotaci v první výzvě Grantového programu MAS Ekoregion Úhlava na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací. Cílem žádosti o dotaci bylo získat odpovídající část finančních prostředků na pořízení vybavení pro mladé hasiče k plnění disciplín v rámci soutěžní hry Plamen. Dotace z grantu MAS Ekoregion Úhlava byla […]