Rubriky
Informace Mládež

Dotace pro mladé hasiče SDH Strážov z MAS Ekoregion Úhlava

V polovině roku 2023 SDH Strážov požádal o dotaci v první výzvě Grantového programu MAS Ekoregion Úhlava na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací. Cílem žádosti o dotaci bylo získat odpovídající část finančních prostředků na pořízení vybavení pro mladé hasiče k plnění disciplín v rámci soutěžní hry Plamen. Dotace z grantu MAS Ekoregion Úhlava byla přidělena ve výši 33 500 Kč, přičemž bylo zakoupeno vybavení v celkové hodnotě bezmála 51 tis. Kč. Pořízení vybavení přispěje ke zkvalitnění přípravy dětí, což se, jak doufáme, promítne ve zlepšení sportovní výkonnosti, dosažení odpovídajících výsledků a tím i úspěšné reprezentaci nejen samotného sboru strážovských hasičů, ale i našeho města a regionu.