Rubriky
Zásahová jednotka

Požáry 2007

Stručný seznam událostí, při kterých zasahovala naše jednotka v roce 2007 . S touto zprávou nás seznámil velitel sboru Jindřich Kiesenbauer na valné hromadě sboru ..

1.- 2. ledna(22:50-10:00)– Víteň rekreační chalupa,
2ks CAS 25 – Š 706 RTHP, DA AVIA, účast 10 členů

18. – 19. ledna(21:45-10:00)– Kyryl, Víteň-obvod obce-Kozí, Janovice, Javorná
2ks CAS 25 – Š 706 RTHP, DA AVIA, motorová pila 14 členů

18. března(18:00)-Likvidace ohniště po pálení klestu Brtí
2ks CAS 25 – Š 706 RTHP, účast 10 členů

4. dubna(13:27) Požár komína Patraska
2ks CAS 25 – Š 706 RTHP, účast 7členů

19. července(19:32)– tech. Zásah- strom přes cestu, dráty vysokého napětí pod Opálkou
1ks CAS 25 – Š 706 RTHP, účast 4 členové